Usluge

  • Home
  • Reklamni proizvodi
  • Svjetleće reklame

Upotreba svjetlećih reklama u reklamnoj industriji vrlo je zastupljena iz jednostavnog razloga što svjetlo privlači pozornost, naročito noću, i poruka reklamnog sadržaja upečatljivo dolazi do potencijalnih klijenata.

Danas u reklamnoj industriji postoje razne vrste ili modeli svjetlećih reklama. Osnova svim svjetlećim reklamama je u tome da se reklamni sadržaj osvijetljava direktno, indirektno, pozadinski, bočno i sl. Također, razlika je i u načinu osvjetljenja, tj. osvjetljavanje fluorescentnim lampama, reflektorskim lampama, LED diodama i sl..

Reklame se izrađuju od plexiglasa i lakih materijala: aluminija, inoksa i mesinga. Mogućnost izrade je prešanjem i vakumiranjem plexiglasa iliručnim oblikovanjem, ljepljenjem te savijanjem bočnih stranica i displeya. Osvijetljene su fluorescentnom, neonskom ili LED rasvjetom.

Svijetleće reklame se izrađuju od aluminijskih i plastičnih profila, te ih oblikujemo i savijamo prema željama naručioca. Konstukcijski dio reklama se oblikuje specijalnim alatima, te se naknadno bojaju i plastificiraju u željenu boju.

Samostojeća svijetleća 3D slova se izrađuju od različitih materijala, plexiglasa, aluminija, mesinga i inoxa. Slova od plexiglasa se kombiniraju sa aluminijskim alurapid profilima , te se od njih savijaju boćne stranice slova ili displeya. U slova se koristi led rasvijeta, odnosno moduli, te ručno oblikovan neon prema zadanim formama slova.

Svijetleći displey pravokutnog ili okruglog oblika izrađuju se od posebnog eloxiranog aluminijskog profila, inoxa,

PVC profila ili plexiglasa. Mogu biti izrađeni kao jednostrani (montaža na zid) ili obostrani (montaža konzolno na zid). Drugi oblici kao što su elipse, krugovi, trokuti, itd...

Rasvjeta izrađenih displeya se izvodi fluorescentnim cijevima ili visokonaponskom neon rasvjetom koja je izrađena po važećim elektrotehničkim propisima. Oslikavanje displeya moguće je izraditi PVC folijom i reljefno izbočenim slovima, a ukoliko se želi da lice displeya bude iz aluminijskog lima ili inoxa tada se tekstovi izrezuju u negativu, obljepljuju plexiglasom u željenoj boji te u tom slučaju svijetle samo slova.