Naše usluge

Naše usluge

50 godina
Tradicije

PISMOLIK d.o.o. na bosanskohercegovačkom tržištu datira preko 50 godina. Osnovano je za rad na osposobljavanju i zapošljavanju osoba hendikepiranog sluha i govora i upravo danas imamo preko 80% zaposlenih lica sa invaliditetima. Bez obzira na invalidnost uposlenih, firma PISMOLIK d.o.o. na čelu sa direktoricom Amrom Beranek, profesionalno obavlja sve svoje usluge, baš zbog toga što su ti ljudi osposobljeni da kvalitetno i profesionalno obavljaju svoj posao. Iza našeg rada stoji naša referenc lista koja je najbolji pokazatelj da smo danas u Bosni i Hercegovini prvi u obavljanju svoje djelatnosti.