Usluga

  • Home
  • Posebne usluge
  • Izrada grbova

Grb je zaštitni - simbolički znak vladara, države, grada, porodica, plemića i vitezova.

Grbovi na slici ispod su tipski grbovi Bosne i Hercegovine i njenig gradova za koje imamo svu potrebnu pripremu i možemo ih odmah gravirati u svim veličinama bez posebne pripeme. Ove grbove možemo izgravirati i kao šablone za graviranje pantograf mašinama.

Naravno, još postoji dosta grbova koje pripremamo za štampu ili posebnu obradu poput graviranja na mesingu ili sličnim materijalima što možete da vidite na primjeru ispod.