Usluga

  • Home
  • Štampa
  • Brošure

Grafički dizajn brošure

Brošura spada u akcidencije, izlazi povremeno (npr. 3 puta godišnje). Zaboravite kopirane i dosadne generične templejte. Predstavite vaše proizvode na jedinstven način. Jednostavno nam recite šta želite da kažete sa Vašom brošurom i mi ćemo se postarati da kreativnim dizajnom prenesemo Vašu poruku. Imaćete mogućnost da vidite prve ideje dizajna za manje od pet dana.

Glavna odlika brošure

Glavna odlika brošure je da se jasno predstave preduzeće, njegova delatnost, proizvode, planovi i ciljevi, kao i informacije o novim proizvodima. Informacije o preduzeću su opširnije u odnosu na one koje se unose u prospekat. Obično se koristi premazni papiri(sjajni) veće gramture kako bi celokupan dizajn ostavio jači utisak.

Kvalitetan dizajn brošure

Garantujemo 100% ispunjavanje svih uslova i očekivanja sa pozitivnim rezultatima obezbeđujući sve tražene prepravke. Možete tražiti reviziju i prepravljanje dizajna sve dok niste zadovoljni finalnim dizajnom. Priuštivi i kvalitetni završni proizvodi. 100% custom dizajn, bez templejta.

Primjer brošure