Usluga

  • Home
  • Štampa
  • Blokovi za pisanje

Šta je blok za pisanje ???


Blok za pisanje je skup papira s otisnutim osnovnim podacima Vašeg preduzeća, a koristimo ga u svakodnevnom radu za pisanje raznih podataka. Obično ih izrađujemo u standardnim dimenzijama A4, A5, A6, 10 x 10 cm. Ovisno o Vašim potrebama možemo ih doraditi na različite načine (ljepljeno u zaglavlju, perforirano i klamano, spirali uvez...). Najčešće ih štampamo na 80 g. offsetnom papiru. Blok za pisanje najčešće se sastoji od 100 listova, ali po potrebi može ih imati više ili manje.

Kome je potreban ???


Svim kompanijama, preduzećima, obrtima, društvima u svakodnevnom poslovanju za bilježenje raznih informacija. Često ga izrađujemo za potrebe kongresnih događanja kada je ujedno i dobar oblik promocije. Blokovi se koriste u uredu, terenskom radu, poslovnom putovanju, na sastancima...

Koliko traje štampanje tj. izrada blokova za pisanje???


Rok izrade blokova za pisanje u našem poduzeću ovisi o pripremljenosti Vašeg materijala za štampu. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno blokove za pisanje dizajnirati i izraditi pripremu za tisak, te je rok izrade 3 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovni tisak svojih blokova za pisanje, bez izmjena ili već imate vlastitu pripremu za tisak (sukladnu našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.