Usluga

  • Home
  • Štampa
  • Blokovi samokopirajući

Šta je NCR - samokopirajući blok ?


NCR - samokopirajući blok je vrsta bloka koji je napravljen od NCR papira, koji omogućuje da se pišući po prvoj stranici rukopis kopira na ostale koje su ispod njega. Najčešće se koristi za izradu blokovske robe kao što su računi, dostavnice, otpremnice, radni nalozi...

Kome je potreban ???


Svim kompanijama, preduzećima, obrtima, društvima u svakodnevnom poslovanju. Često se koristi na terenskom radu prilikom izdavanja robe, usluge, kada jedna kopija ostaje kod stranke dok ostale služe kao evidencija za računovodstvo.

Koliko traje izrada NCR - samokopirajucih blokova ?


Rok izrade NCR blokova ovisi o pripremljenosti Vaših materijala za štampu. Naručujete li ih prvi puta tada je prvo potrebno blokove dizajnirati tj. izraditi pripremu za štampu, i tada je rok izrade 5 do 7 radnih dana. Naručujte li ponovno štampanje svojih blokova, bez izmjene, ili ako već imate vlastitu pripremu za štampu ili gotove fotolite tj. grafičke filmove (sukladne našim standardima tj. tehnološkom procesu), rok može biti puno kraći.

Samokopirajući blokovi obuhvaćaju:

  • Račune
  • Otpremnice
  • Dostavnice
  • Paragon
  • Radne naloge
  • Putne naloge i sl.